Suunnittelupalvelut

Erikoisalamme on hakkuriteholähdesuunnittelu. Suunnittelukokemuksemme kattaa erotetut ja erottamattomat AC-DC ja DC-DC teholähteet hyvin pienitehoisista korttipowereista kilowattiluokan yksikköteholähteisiin. Suunniteltava teholähde voi olla erillinen laite tai hajautetun tehonsyötön lohko, joka on integroitu lopputuotteen kortille. Teemme myös hajautetun tehonsyötön järjestelmätason suunnittelutyötä. Hallitsemme hakkuritekniikassa käytettävien perinteisten- ja planaarimuuntajien suunnittelun ja voimme tarjota muuntajasuunnittelua. Yrityksellämme on laaja kokemus myös muusta tehoelektroniikka- ja elektroniikkasuunnittelusta. Analogia-, prosessorihardware- ja piirilevysuunnittelu ovat luonteva osa suunnittelutarjontaamme. Softasuunnittelua teemme soveltuvin osin esimerkiksi teholähdetuotteisiin. Mekaniikkasuunnittelu tehdään Solid Works 3D suunnitteluohjemistolla. Tarvittaessa voimme suunnitella tuotantotestauksen ja siinä tarvittavan kaluston. Suunnittelutyössä käytämme hyväksi kokemustamme elektroniikan massavalmistuksesta. Tämä edesauttaa tuotekustannustavoitteiden saavuttamista ja on erityisen tarpeellista silloin, kun tuotanto on halvan kustannustason maassa. Olemme panostaneet myös täysin digitaalisesti säädettyjen teholähteiden DSP suunnitteluun.